Workshop Orgonverrijker bouwen met Dr. Paul G.J. Ganzevles

6 oktober

De naam Orgon verwijst naar de voor biologisch leven noodzakelijke fijnstoffelijke energie.
De term komt van Wilhelm Reich ( 1897-1957) die onderzoek deed naar de basisdrijfkracht van het leven. Deze basisdrijfkracht wordt ook wel beschreven als de energieaura die elke vorm van biologisch leven omhult. Ook de aarde heeft een dergelijke levensenergie aura of ether, die voor het in stand houden van het biologische leven op aarde een belangrijke rol speelt. Technische ontwikkelingen die geleid hebben tot uitvindingen als Radar en andere vormen van hoogfrequente elektromagnetische activiteiten hebben o.a. een negatieve invloed op de dichtheid van de aarde-ether en daarmee op de levenskwaliteit van het biologische leven.
Op basis van het werk van Wilhelm Reich is door mij een handzaam instrument (Orgonverrijker) ontwikkeld dat het mogelijk maakt in de woning een levensenergierijke sfeer op te bouwen en te handhaven. Meer informatie over Orgonlevensenergie is te vinden op onze website: www.orgonautica.nl. en in mijn boek “ Orgonlevensenergie in de schaduw van elektromagnetische straling (Uitgeverij de Wilg 2011).
Tijdens de workshop wordt middels een powerpoint-presentatie dieper ingegaan op het thema levensenergie, waarna de deelnemers onder begeleiding een Orgonverrijker bouwen.

Datum: 6 oktober 2017 van 10.00 – ca 16.00 uur
Plaats: Zutphenseweg 59, 7211 EB Eefde
Deelnameprijs: € 150,- inclusief alle materialen.
Maximum aantal deelnemers 12.
Aanmelding voor de workshop kan via www.orgonautica.nl, of rechtstreeks via een e-mail naar pganzevles@concepts.nl.
Na betaling van de deelnameprijs op rekening NL23RABO0377702994 ontvangt men het dagprogramma.

Aanvang:van 10:00 tot ca 16:00 uur
Locatie: op Zutphenseweg 59, 7211 EB Eefde
Kosten: € 150 incl alle materialen
Download de folder