Samenwerken met de slechteriken

De situatie op aarde op dit moment is niet best, in een eerdere blog heb ik het zelfs de derde wereldoorlog genoemd. Wanneer je zoiets beweert ben je al snel een aanhanger van ‘conspiracy theorieën’, een beetje belachelijk persoon met een ruime fantasie en wilde ideeën. Net zoiets als een ufo-gekkie. Tsja, het zij dan maar zo. Doe je mee? Zullen we verder kijken dan onze neus lang is?

Ik ben namelijk niet alleen en veel zeer ontwikkelde en bewuste mensen hebben inmiddels ontdekt dat er iets goed mis is met het evenwicht op aarde, de balans is verstoord op alle fronten. Er lijkt een soort alomtegenwoordige partij te zijn die macht uitoefent op alle onderdelen van de samenleving. Hierbij is niet alleen sprake van macht uitoefenen, maar van machtsmisbruik, onderdrukking en feitelijk zelfs genocide. Heftig om je dat te realiseren. Moeilijk om te accepteren. Blijkbaar heeft deze partij geen last van een geweten of van een soort van humane ethiek. De code van artsen ‘do no harm’ is hen onbekend, of ze vinden dat volstrekt oninteressant. Ik spreek van een alomtegenwoordige partij, als een soort magische overal aanwezige kracht. ‘Big brother is watching you’ uitgebreid met ‘big brother is supressing you’. Deze macht bepaalt wat je wel en niet mag doen, vinden, zeggen. En als je teveel zegt wordt je afgeremd, zoals artsen die informatie naar buiten brengen over natuurlijke medicijnen die tornen aan de inkomsten en macht van de grote medicijnenfabrikanten. Veel mensen die serieus met nulpuntsenergie bezig zijn of zijn geweest zijn ook gestopt, soms met direct geweld. Zo zijn er veel voorbeelden en hier worden veel artikelen en boeken over geschreven op dit moment. Een soort uur van de waarheid en de waarheid sijpelt langzaam door de dikke mist van de illusie waarin we leven.
Wie zijn de slechteriken?
Wie zijn nu eigenlijk degenen die die grote macht uitoefenen op aarde? In de vele berichten die circuleren worden allerlei partijen genoemd en krijgen ze allerlei benamingen. Ik noem een aantal namen: de Kabal, de Illuminatie, de Satanisten, de Matrix, de bankiers, de Rockefellers en co., de Archonten, de Draconiers, de Reptillians, de Deep state, de vrijmetselaars, etc. en er zijn vast nog meer namen te noemen. Hoe noem jij ze? Ik vind het zelf lastig om één partij te noemen en neer te zetten als zondebok. Hoewel ik wel zelf ervaar dat er tegenkracht wordt uitgeoefend. Deze op aarde actieve partij heeft blijkbaar inderdaad de macht om veel te zien en te weten en ook om effectief tegen te werken. Blijkbaar hebben ze beschikking over zeer geavanceerde technologische wapens die ook energieën kunnen beïnvloeden.
Dat is nogal wat en het maakt dat je je misschien nietig en machteloos gaat voelen. Het goede nieuws is dat dit beslist niet waar is. De macht ligt bij jou en mij. Wij bezitten zelf het krachtigste wapen, namelijk ‘creatievermogen’. Hier kom ik zo op terug.
Verschillende soorten mensen
In mijn beleving, zoals ik het zie in readingen en visioenen, zijn er verschillende soorten mensen op aarde op dit moment. Ik zie drie groepen, de computermensen, de aardemensen en de bronmensen. In aanleg zijn het allemaal humanoïden met gelijksoortige bouwstenen en DNA, maar twee soorten hebben iets extra’s, zie het maar als een extra genetische code. De eerste soort die iets extra’s heeft noem ik de computermensen, die hebben een artificieel deel in hun systeem dat alle basale gevoelens beïnvloedt. Ze reageren op gevoelsniveau als machines, volstrekt logisch en rechtlijnig en zonder dieper gevoel. Ze lijken gedreven te worden door een beperkt scala van primaire gevoelens zoals boosheid, lust, trots, overwinning, etc. Ze hebben dus wel een sterke drive om zich te laten gelden en successen te boeken, maar daarbij geen hinder van zoiets als een geweten of van enige empathie. Zie hier de golf van narcisten en psychopaten die ons overspoeld lijkt te hebben. Echte slechteriken!
Hun agenda
Deze groep, die inmiddels ongeveer een derde van onze populatie beslaat, heeft een volkomen andere agenda dan ‘wij’. En wij vinden dat ‘slecht’. Inderdaad kun je stellen dat deze groep zich niet bepaald conformeert aan kosmische wetten van ‘goedheid’, genocide is waarschijnlijk nergens in de kosmos een geoorloofde praktijk. In die zin zijn ze losgeslagen en zijn hun praktijken uit de hand gelopen. Maar bekijk het eens van hun kant. Zij worden gedreven door hun eigen impulsen en hun gezamenlijke wens is om een overzichtelijke wereld te creëren. Een wereld, met levende have, die zich voorspelbaar gedraagt, met steeds herhalende cycli, zo controleerbaar mogelijk. Bij dit streven naar een onveranderlijke wereld moeten dus alle impulsen voor veranderingen direct worden gedoofd. Binnen hun eigen groep doen ze het dan juist ‘goed’. Goed en slecht zijn tot op zekere hoogte subjectieve begrippen. In ieder geval is gebleken dat ze erg goed zijn in wat ze doen, namelijk macht uitoefenen, alles onder controle brengen en alle ongewenste initiatieven stil leggen. Ze zijn zelfs zo goed in wat ze doen dat ze de overhand hebben gekregen, het machtsevenwicht is een heel eind naar hun kant verschoven. En nu beginnen wij het pas te zien.
Wie zijn wij
En dan is er nog een groep met iets extra’s, een andere groep, de groep van de bronmensen. Deze mensen hebben het vermogen om te creëren in zich. En dat vermogen betreft alles wat zich manifesteert. Alles! Dus ook de computermensen. Het lastige is dat wij bronmensen ons niet herinneren wie we zijn, waartoe we in staat zijn en wat het doel van onze aanwezigheid op aarde ook alweer was. Heel slim van de computermensen om ons geheugen te wissen en er andere programma’s voor in de plaats te brengen. Dat noemen wij overtuigingen, zelfs waarden en normen. Verplaats je eens in hen, want van hen uit bekeken hanteren ze heel effectieve strategieën om het leven op aarde langzaam aan banden te leggen. Maar wat doen wij ondertussen? Want we kunnen worden beïnvloed, verdoofd, vergiftigd en onderdrukt, maar diep van binnen roept onze ziel om aandacht. Die ziel is onaantastbaar, dat is ook een kosmische wet. Onze grootste zwakte schuilt in het feit dat we ons onvoldoende realiseren dat er niets met ons kan gebeuren zonder onze toestemming. Kortom wij laten het vrijwillig gebeuren en we werken er zelfs aan mee. ergens hebben we de macht over onze eigen levens en het welzijn van de aarde uit handen gegeven, overgedragen aan de computermens. En hier ligt de oplossing! Als iets niet simpel is dan is het niet goed. En dit is in feite heel simpel. Neem de macht terug. Dat is de weg, die ligt bij jou en mij als individu, als creërend bronmens.
De derde groep
Naast computermensen en bronmensen zie ik nog een derde soort mensen die ik aardemensen noem. Die zijn het zout der aarde, die zorgen dat alles blijft draaien. Zij voorzien in de dagelijkse levensbehoeften, ze verzorgen de gewassen, de zieken, de kinderen. Als zij iets extra’s in hun systeem hebben dan is het hartkracht, niet aflatende liefde voor de aarde en alles wat erop leeft. Deze groep vervult een belangrijke functie in het voortbestaan van de aarde, maar niet zozeer in het veranderen van het geheel, daarvoor is het creatievermogen van de bronmensen nodig.
Terug naar het doel
Waarom zijn er drie soorten mensen op aarde en wie heeft ze hier neergezet? Wat denk jij? Sta je open voor het denkbeeld dat de huidige aarde inderdaad gedeeltelijk een hologram is? En wie heeft dat hologram gemaakt en in werking gesteld? Ik denk dat wij dat zelf hebben gedaan. Wij bronmensen zijn op een gegeven moment in een situatie terecht gekomen waarbij de oorspronkelijke wereld niet meer goed functioneerde. Er was een virus ontstaan en dat hadden we niet tijdig opgemerkt en onderschept. Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor het welzijn en de gezondheid van ons universum hebben we een manier gezocht om het virus alsnog te bestrijden, in een afgegrensde ‘in vitro’ situatie. Dat is deze aarde, een afgegrensd ecosysteem met elementen van de echte aarde en met de virusinfectie. De drie soorten mensen hebben we hierin gebracht als virus bestrijdende krachten. Het was de bedoeling dat we met alle drie de groepen samen het virus onschadelijk zouden maken. En dat is nog steeds de bedoeling. Er is alleen iets mis gegaan, de computermensen zijn een beetje doorgeschoten in het vervullen van hun primaire taak en hebben ons ingezet als werkkrachten binnen hun strategie. Van samenwerken is daardoor geen sprake meer, onze aanwezigheid in deze matrix-aarde is ontaard in een burgeroorlog en het werkelijke doel is naar de achtergrond verdwenen.
Wat is onze taak
Het is de hoogste tijd om terug te keren naar ons uitgangspunt en om ons oorspronkelijke doel alsnog te verwezenlijken. De computermensen zijn enorm krachtig en vindingrijk en kunnen in die zin een geweldige bijdrage leveren. Mits wij onze eigen taak oppakken en de leiding nemen over het project. En dat betekent samenwerken, de krachten bundelen. Maar voor het zover is moeten we ons ontworstelen aan het verdovingsprogramma dat ons weghoudt van onze kracht. Wakker worden ondanks alles en anderen steunen die ook wakker worden. De volgende stap is overleg starten, communicatie, alle drie de partijen uitnodigen om de tafel. En dan communiceren en samenwerken! Samen het virus detecteren, waar zit het precies? Is het misschien het virus dat heeft gemaakt dat de computermensen op hol sloegen? Kunnen ze terugkeren naar hun eigen kernkracht? En wij? Kunnen wij terug keren naar onze kernkracht? Natuurlijk kunnen we dat, misschien kost het nog even tijd om te uit te vinden hoe precies. En dan kunnen we eindelijk onze taak vervullen en een nieuwe aarde creëren, een gezonde aarde. Op dat moment zal het hologram verdwijnen, oplossen en verschijnt Gaia in al haar glorieuze schoonheid. Is dat misschien het paradijs waar we naar verlangen? De moeite waard om voor te gaan.

Marianne van der Schilden

Een stevige basis in jezelf creëren

Het stormt om je heen

Heb jij het gevoel dat er erg veel gebeurt in je leven en dat je er weinig grip op hebt? Op dit moment lijkt het te stormen op aarde. Energieën komen langs en verdwijnen weer, ze volgen elkaar op in hoog tempo. Het lijkt je allemaal te overkomen en het enige wat je kunt doen is het laten gebeuren en blijven staan. Maar juist nu is blijven staan best lastig! Er wordt een groot beroep gedaan op je eigen stevige basis, als een soort test. En misschien is die basis wel niet zo stevig als je hoopte en vind je het moeilijk om je innerlijke rust te bewaren en een goede balans te vinden. Je oude vertrouwde manieren van gronden en tot rust komen werken niet meer zo goed, omdat het ook stormt in de aarde zelf. Als je Gaia ziet als een bewuste oermoeder dan lijkt ook zij wat wiebelig te zijn in haar basis en heeft ze niet de stevigheid en stabiliteit te bieden waar wij aan gewend zijn. Dubbel lastig dus!


Wat is een schaal van veiligheid?

Je basis vind je op de bodem van je bekken en het beeld ervoor is een schaal van veiligheid. Je hebt een stevige schaal nodig, gevuld met veiligheidswater om in je vertrouwen te blijven onder alle omstandigheden. Deze schaal biedt je alle vormen van vertrouwen die je nodig hebt, ten eerste vertrouwen in het leven, dat in al je basisbehoeften zal worden voorzien, zoals eten, drinken, een dak boven je hoofd en warmte. Maar ook vertrouwen in jezelf, dat jij in iedere situatie aanwezig bent en goed voor jezelf zorgt. De laatste is vertrouwen in de toekomst en juist die is erg lastig op dit moment, gezien de veranderingen die achter elkaar over ons heen rollen als een soort achtbaan van prikkels. Je hebt een nieuwe situatie nog niet doorgrond of er is alweer een nieuwe situatie ontstaan, in je privéleven en op wereldschaal. Dus waar kun je je op richten? Wat is je houvast? Waar begin je met verwerken?
Het antwoord is redelijk eenvoudig, richt je op jezelf, begin met je eigen basis, onderzoek jouw schaal van veiligheid. Zodra deze stevig is en goed gevuld kun je verder op alle andere levensgebieden. En vanuit jouw eigen schaal kun je ook de aarde steunen bij het creëren van een nieuwe stevige basis.

Waarom is je schaal gebroken

Misschien ben je een heel bewust mens en neem je de wereld om je heen helder waar, neem je je eigen intuïtie serieus en vind je hierin een gevoel van zelfvertrouwen. En misschien is het juist dat gevoel dat nu wankelt. Zie dit dan als een uitnodiging om naar je eigen schaal te gaan kijken.
Hoe doe je dat? Door rustig te gaan zitten, diep en regelmatig door te ademen, je aandacht helemaal naar binnen te brengen en af te dalen in je lichaam. Je gaat als het ware binnendoor een kijkje nemen. Wanneer je helemaal op de bodem van je bekken bent aangekomen kijk je om je heen. Hoe ziet het eruit? Hoe voelt het daar? Krijg je een indruk van je schaal van veiligheid?
Het kan goed zijn dat jouw schaal barsten vertoont, of gaten, of dat hij scheef hangt doordat er iemand aan de rand hangt. Het kan zelfs zijn dat hij in stukjes uit elkaar is gevallen. Dit is ontstaan doordat jij als baby in een onveilige omgeving bent terecht gekomen, zoals bij veel gevoelige mensen van onze generatie het geval is. Onze ouders hadden hun handen vol aan het overleven en opbouwen van een leven na de oorlog en hadden daardoor weinig aandacht over voor de subtielere behoeften van hun kind. Een kind heeft een soort beschermend veld van veiligheid nodig om in te kunnen ‘zijn’ zonder angst. Wordt dit veld niet neergezet door de ouders, dan komt de baby meteen in een soort ‘alerte modus’ terecht, er kan gevaar dreigen. Het zenuwstelsel wordt al heel jong geprogrammeerd op ‘aan staan’. Maar zijn er werkelijk bedreigingen dan is de baby nog te kwetsbaar om die zelf af te wenden, met als gevolg dat de schaal wordt beschadigd, het basisvertrouwen wordt aangetast. Zo ontstaat een onderlaag van angst bij alles wat het dagelijkse leven brengt, ook als de baby inmiddels volwassen is.

Je eigen schaal lijmen

Ben je een krachtig persoon en goed aangesloten op je eigen energiebron, dan heb je meestal geen last van dit patroon. Je kunt prima leven en overleven op je wilskracht, je oplossend vermogen, je vindingrijkheid. Totdat je in een situatie komt waarin je iets anders nodig hebt, zoals nu, er wordt collectief een beroep gedaan op ons basisvertrouwen. In de chaos van de transitie van de aarde is er minder houvast dan ooit en worden we allemaal getest op ons vermogen om met onzekerheid om te gaan. Niemand weet wat de toekomst brengt, sterker nog we creëren die toekomst zelf. Maar daarvoor hebben we wel onze volle aanwezigheid nodig. En dus een hele schaal. Wanneer je naar je schaal hebt gekeken op de bodem van je bekken kun je hem gaan repareren door jezelf voor te stellen hoe jouw schaal eruit ziet in al zijn glorie en schoonheid. Creëer een beeld van jouw prachtige schaal, helemaal compleet, zie de vorm voor je, het materiaal en de kleur, de afmeting. Maak een tekening van jouw schaal en hang hem ergens op waar je vaak langskomt en neem dat beeld steeds weer in je op. Breng het in gedachten naar de bodem van je bekken. En neem af en toe de tijd om even rustig te gaan zitten en deze schaal ook te vullen met veiligheid. Alles op je eigen moment, zoals het past in jouw leven, zonder dwang van de klok.

Samenwerken met de aarde, het nieuwe gronden

Misschien heb je al gemerkt dat ook je contact met de aarde is veranderd, minder gemakkelijk tot stand komt. Dat komt doordat ook de aarde haar basisveiligheid aan het hertellen is. Je kunt haar zien als een bewust wezen, een grote oermoeder, met eenzelfde energieveld als wij en dus ook met dezelfde thema’s als wij. Zolang de aarde voldoende kracht had om ons voortdurend van basisveiligheid te voorzien konden wij daar gemakkelijk op inpluggen. Aarde gaf ons onvoorwaardelijk een gevoel van veiligheid en stevigheid. Maar nu even niet! Het proces van Gaia gaat gelijk op met dat van ons en Gaia is ook haar basis aan het helen. Ze kan onze steun daarbij gebruiken, dus tijd om contact met haar te maken vanuit een andere intentie dan we gewend zijn. Wij kunnen haar nu onze aanwezigheid en steun geven, vanuit onze eigen basisveiligheid. Als kinderen die volwassen worden bieden wij moeder onze kracht en verwachten wij niet voortdurend iets te krijgen. Wanneer je de laatste tijd, het laatste jaar, moeite hebt met gronden dan ligt dat dus niet aan jou, dat is geruststellend maar tegelijk wordt er dus wel iets van je gevraagd.

Kintsugi, de gelijmde schaal

Kintsugu is een oude Japanse wijsheid die leert dat je een gebroken schaal kunt lijmen met gouden of zilveren lijm. De schaal wordt dan jouw unieke persoonlijke kunstwerk en een getuige van jouw pad door het leven, van de dingen die je hebt meegemaakt en overleefd, iets moois om trots op te zijn. Iets moois ook om met liefde te creëren en het is nu tijd om je schaal te lijmen. Vanuit de stevigheid en het vertrouwen van een geheelde schaal kun je om je heen kijken en anderen de hand reiken. Zoals je ook Gaia kunt steunen. Dan heb je een basis gelegd voor de andere thema’s in je leven die heling vragen en daarna gemanifesteerd kunnen worden. Veel plezier met jouw Kintsugi.

Marianne van der Schilden

De euforie van je soul purpose

Wat is jouw soul purpose?

Wat kom jij doen op aarde? Heeft je leven zin? Het je een doel, een taak? Hele belangrijke vragen die zo oud zijn als de mensheid. Op dit moment lijkt deze vraag actueler dan ooit. Bij veel mensen zit een soort kriebel van binnen die aandacht vraagt, die irriteert en soms zelfs schreeuwt om gehoord te worden. Zo sterk dat je een enorm gevoel van urgentie kunt ervaren. Het gevoel van ‘Ik moet iets doen, nu! Ik weet alleen niet wat… ‘, herken je dit misschien? Nou ik zelf herken het wel! En ik herken het ook in de vele mensen die de afgelopen jaren bij mij kwamen voor een ‘soul purpose reading’. Waarom is dit nodig kun je je afvragen, waarom weten we niet automatisch wat we hier komen doen en doen we het gewoon? In een geordende maatschappij, zoals wij hem kennen zijn er bepaalde taken die vervuld moeten worden en mensen die er goed in zijn om ze uit te voeren. In mijn jeugd wist een kind het vaak al: ik wordt brandweerman, politieagent, dokter, enz. Maar zo eenvoudig ligt het nu niet meer. Ook al ben je dokter geworden of bakker of advocaat, je soul purpose roept alsnog dat je nu in actie moet komen! Blijkbaar is er iets anders nodig.

Het punt is dat je onderdeel bent van het geheel: jij, je omgeving, de aarde en het universum, zijn allemaal direct aan elkaar gekoppeld. Het een heeft invloed op het ander en alles is in beweging! Vandaar dat er verwarring kan ontstaan. Hoe gevoeliger je bent voor de energie van het grote geheel hoe meer verwarring je kunt ervaren. Want wat gebeurt er nu eigenlijk en wat is jouw rol daarin?

Brug van A naar B

Zoals veel verschillende natuurvolkeren hebben voorspeld is de aarde gaan transformeren. Het jaar 2012 vormde het kantelpunt, het midden van de transformatieperiode, een kleine twee decennia ervoor vormde de aanloopfase en de huidige tijd kun je zien als de realisatiefase. De aarde en alles wat daarop leeft en ermee samenhangt verandert echt. Ik zie het als een brug van A naar B, waarbij A staat voor de oude tijd en B staat voor het nieuwe, voor een getransformeerde wereld met een bijbehorende getransformeerde mensheid. Want het een vindt niet plaats zonder het ander.

Een belangrijke vraag voor veel mensen is: Wat heeft deze transformatie in gang gezet? En hier vliegen de theorieën je om de oren, het komt door CO2, door het gat in de ozonlaag, door geo-engineering, door de invloed van een bepaalde artificial intelligence, het komt doordat er informatie naar ons toekomt vanuit het hart van onze melkweg, het komt doordat wij ons zo slecht hebben gedragen. Maar wat vind jij? Wat voel je erbij? Is het misschien gewoon tijd? Een soort evolutiestap? Of zijn wij zelf de initiators van dit proces, een goed en noodzakelijk proces. Het lijkt erop dat onze rol en invloed veel groter zijn dan wij worden geacht te denken. Tijd om iets minder bescheiden te worden. Pas wanneer je beseft wat je invloed is en wat de impact is van je zijn en handelen dan geef je het de aandacht die het nodig heeft. Stel dat jij de realiteit zelf creert, samen met alle andere creators, dan creer je ook de huidige shift en heb je invloed op het verloop ervan. Tijd om deze innerlijke kracht te leren kennen en beheersen. De persoonlijke soul purpose die om vervulling roept gaat op dit moment over jouw rol in de transformatie.

Wat is A?

Wij zijn geboren in een wereld die verkeerde in situatie A, noem het de oude aarde, 3d, noem het de Matrix. Deze oude aarde is in essentie heel mooi en rijk aan schoonheid, gesteenten, planten en dieren, een soort bibliotheek van bouwstenen voor de rijkdom van het leven. De mensheid echter liep langzamerhand steeds meer vast. Er is een ongezonde maatschappij ontstaan met machtsconcentratie en misbruik van macht. Er klopt een heleboel niet aan die maatschappij. Ondertussen is duidelijk dat verandering een noodzaak is en steeds meer mensen willen zich hier ook voor inzetten. En zo is de brug ontstaan, waar een wil is is een weg en wij creëren deze weg zelf. Wij zijn de creators van situatie A, wij zijn de creators van situatie B en op dit moment zijn we de creators van een brug die naar B gaat leiden. Dit vermogen hebben we in ons, in ieder geval een grote groep van ons mensen is in staat om de omgeving te vormen naar ons beeld, naar onze intentie.

Wat is B?

Om die intentie echt te laten manifesteren hebben we een beeld nodig. Ons onderbewuste en ons creatievermogen werkt via beelden en het gevoel dat we aan een beeld koppelen. Gevoel is de voeding van creatie. Ons beeld en ons gevoel over situatie B is dus erg belangrijk. Realiteit volgt intentie, maar intentie heeft voeding nodig, input, inspiratie. Daarom is het zo belangrijk dat we elkaar hierin voeden en inspireren. Deel jouw dromen over de nieuwe wereld zoveel als mogelijk is.

In de vele readingen mag ik een blik werpen op de dromen van de readees over de nieuwe aarde. En de beelden komen op veel vlakken met elkaar overeen. Waarden en normen vormen de stevige basis van de samenleving, te beginnen met kompassie, daarnaast respect voor elkaar en voor de aarde en daaruit voort vloeien verdraagzaamheid, leren luisteren, verbondenheid, samenwerking, etc. Geen romantisch liefdesparadijs waarin iedereen van elkaar houdt en het met elkaar eens is, maar een open attitude ten aanzien van verschillen, die zijn nodig om een compleet geheel te vormen. Maar de nieuwe aarde omvat ook de introductie van nieuwe mogelijkheden, deze gaan buiten de bestaande beperkingen om en betreffen ons eigen menselijke potentieel. Ons DNA gaat completer werken en onze hersenen ook en daarmee ontsluiten we onze kwantumvaardigheden. Denk aan telepathie, teleportatie en levitatie als duidelijke voorbeelden die al door sommige meesters aan ons zijn getoond.

Pittige overgang

Op dit moment bevinden we ons op de brug en we bewegen van A naar B. Het einde van de brug is gehuld in mist omdat we creëren terwijl we gaan. Hoe verder wij ons op de brug begeven hoe duidelijker ons beeld van B zal worden. Dit is heel lastig voor ons mensen, wij zijn zo gewend aan overzicht, aan doelen stellen en voor je zien. Dus dat er veel angst en onzekerheid ontstaat is logisch. Ook bij de meest bewuste en wakkere mensen. Er is weinig houvast, want er is alleen maar beweging en verandering en geen enkele zekerheid over het reisdoel van ons allemaal. Dat is waar we mee mogen dealen en waarin we worden uitgedaagd.
Wat betreft je soul purpose kun je drie fases onderscheiden: je bent dit leven begonnen met een ‘doel’ waarbij je hebt meegewerkt aan de grote voorbereiding voor de wereldtransitie, nu is je doel om jouw vaardigheden in te zetten voor een goede overgang en pas bij aankomst in de nieuwe wereld ga je meewerken aan het creëren van een harmonische bloeiende samenleving, je uiteindelijke soul purpose dus. In die fase zul je gaan ervaren hoe fijn het voelt je volle potentie te leven en je creatievermogen voortdurend te kunnen inzetten. In verbinding met het geheel en samen met anderen. Dan ervaar je absolute bliss, een geweldig gevoel van euforie wat wij nu helaas nog niet kennen. En toch is het juist dat gevoel dat ons nu voortstuwt en over de brug helpt. Dus zoek het op, droom het en voel het, al is het maar af en toe een vleugje. Jouw euforie wordt opgenomen in het wereldveld en versnelt de transformatie. Dus doe dingen die je leuk vind, die je belangrijk vind, maar vooral dingen die je vreugde geven. Vreugde is de weg naar de euforie van je soul purpose.

Marianne van der Schilden

 

Het stille leger

We zijn in oorlog

Op dit moment bevinden we ons middenin de derde wereldoorlog. Gek genoeg realiseren veel mensen zich dit niet en dat is nu juist het fnuikende, want dit is de oorlog van de mind control. Gelukkig begint langzaamaan het besef door te dringen dat het leven dat we leven niet normaal is. Dat we overleven in een stramien dat functioneert als een gevangenis. Onze alledaagse realiteit heeft ons in een greep waar bijna geen ontkomen aan is. Waar heb ik het over? Nou, over het simpele feit dat wij hier in het ‘ontwikkelde westen’ vast zitten in een patroon van werken, eten, tv kijken, slapen en weer werken en nog meer werken. We hebben een soort ‘schijn vrije keus’ in wat we kopen om beter naar ons werk te kunnen rijden, beter tv te kunnen kijken en efficiënter te slapen. Ondertussen staan we bloot aan lichaamsvernietigende straling, giftig voedsel en ongezonde medicijnen.

Wie zijn onze soldaten?

Langzaam maar zeker worden er steeds meer mensen wakker, dwars door de mind control programma’s heen. Dit zijn de pioniers, de bewuste mensen die hun licht aan zetten en laten schijnen op de situatie op aarde nu. Hiervoor hebben ze middelen tot hun beschikking, namelijk internet en de sociale media. Informatie kan worden gedeeld en doorgegeven op een dermate grote schaal dat zelfs de meest geavanceerde zoekmachines niet alles kunnen traceren en wissen. Het traceren en wissen van wakkere mensen is ook ondoenlijk, het zijn er teveel en veel van hen houden zich nog gedeisd. Helaas zijn er krachtige visionairs in allerlei beroepen en op machtige maatschappelijke posities wakker geworden en zo dapper geweest om uit de kast te komen met feiten die de schokkende waarheid openbaren en vervolgens op raadselachtige wijze overleden. Zoek maar eens naar mensen die zich bezig houden met nulpuntsenergie, een manier om energie uit het kwantumveld af te tappen zodat het in overvloed gratis beschikbaar is. Moeilijk te vinden? Ja, hier is nieuwe informatie met kracht onderdrukt. Gevaarlijk om naar buiten te treden.
Herken je deze verschijnselen misschien? Ben jij ook al wakker? Heb je dwars door de mind control heen steeds een soort onrustig gevoel over je leven, het leven, onze maatschappij? En heb je ondertussen al veel schokkende informatie tot je genomen en verwerkt en je eigen conclusies getrokken? Welkom in het stille leger!

Mind control

Een leger is nodig wanneer er een strijd gevoerd moet worden tegen een vijand. En zijn wij niet opgevoed met het idee dat wij, mensen, een strijdlustig ras zijn. Dat gewelddadigheid ons in het bloed zit, het is onafwendbaar, wij zullen altijd vechten, oorlog voeren en elkaar afmaken. Want ook al halen we niet zelf de trekker over, we laten toe dat er veel zinloze inhumane oorlogen worden gestart en gevoerd. Een openlijke vorm van genocide, naast de meer onzichtbare vorm van de biologische oorlogsvoering. Worden wij niet ziek gemaakt met virussen, met gemtrails, met gif? Er lijkt hier dus sprake te zijn van een oorlog tegen de mensheid. Er mist een gevoel van eenheid, van allemaal hetzelfde doel nastreven, zoals gezondheid en geluk voor ieder mens en voor de aarde zelf. Het lijkt dat we zelf onderdeel zijn van het spel, we laten het gebeuren en denken dat het allemaal zo hoort, de bedoeling is, normaal is! En dat heet mind control, we kunnen niet helemaal vrij en helder denken. Behalve wanneer we wakker worden en in actie komen, dan zijn wij de sterkere partij. Maar wie is de andere partij?

 

De vijand

Er wordt veel gespeculeerd over wie de vijand is en de vijand krijgt vele namen en labels. Het lastige is dat de vijand zich niet kenbaar maakt, geen enkele groep heeft de mensheid openlijk de oorlog verklaard. Hoe slim om iedereen te doen geloven dat er geen oorlog is. Beter kun je haast geen strijd leveren, iedereen blijft rustig en niemand verzet zich, zodat jij je gang kunt gaan. Slim dus, deze vijand. En het zoeken naar en benoemen van de vijand en zijn strategie wordt afgeserveerd als ‘conspiracy denken’, ongeveer net zo idioot als in ufo’s geloven. En daaraan zien we eigenlijk al de waarheid. Deze mind controllers vervormen met kracht de feiten die juist wel waar zijn, dus hoe harder de tegenwerking hoe meer waarheid ergens in zit.
Zullen we ze onbenoemd laten? Het gaat immers om jouw waarheid hier, dat is het enige waar je op kunt vertrouwen, jezelf, jouw eigen intuïtieve diepe waarheid. Fijn om te delen, maar vooral belangrijk om zelf te voelen en volgen.

Wapens

Wat nu als je wakker bent en diep geschokt en je blijkt een eenling tussen allemaal volgzame schapen? Je wilt de strijd aanbinden, maar hoe? Wat kun je doen? Nu! Je wilt de wapens oppakken, maar welke wapens zijn effectief tegen deze naamloze vijand? Ten eerste geeft informatie macht en dat is een belangrijk wapen. Maar dat is niet ons enige wapen, het echte wapen is ‘licht’. Licht is in essentie een trilling, een frequentie die zo hoog is dat hij andere frequenties overruled. Donker kan niet bestaan waar maar het kleinste sprankje licht straalt. Het lijkt dat onze vijand vooral het licht probeert te doven en met licht kunnen we hun acties onschadelijk maken. Licht is de essentie van liefde en komt uit ons hart. Via je hart ben je verbonden met de bron, met je eigen bronlicht en dit licht mag je gebruiken, naar buiten laten komen, laten stralen. Stel je eens een wereld voor met allemaal wakkere mensen? Het potentieel aan verandering dat er dan aanwezig is. Prachtig en onstuitbaar. Vooral als mensen samen gaan werken, met respect en compassie. Dromen van deze nieuwe wereld maakt hem waar, want wij zijn creators.
En dat is ons allergrootse wapen. Wij kunnen vrede creëren!

Het stille leger van creators

En dan komen we nu op het stille leger, want dat leger zijn wij en wij zijn met velen. Ik heb het grote voorrecht om readingen te mogen doen bij veel wakkere en bijzondere mensen. Sommige heel bescheiden, sommigen heel krachtig en machtig. En allemaal bereid om hun taak te vervullen, hun licht te laten schijnen op anderen, hun vaardigheden in te zetten voor het tot stand komen van de vrede, de nieuwe aarde. De aarde zoals hij kan zijn. Ik mag de essentie zien van deze mensen, honderden in de afgelopen 17 jaar, en dat geeft mij zoveel vertrouwen in de toekomst. Een vertrouwen dat ik nu graag met jullie wil delen. Jij bent niet alleen! Er zijn er vele met je, en we gaan elkaar ontmoeten en kennen. Realiseer je dat dat het laatste wapen is van onze vijand: jou het gevoel geven dat je alleen bent. Helemaal compleet alleen. Nou, dat ben je beslist niet! Misschien ontmoet je langzaam maar zeker meer gelijkgestemde zielen en die groep is snel aan het groeien. Nu nog een of twee mensen in je omgeving en straks honderd, duizend, steeds meer en dan iedereen.
Heb vertrouwen lieve pioniers, vooral in jezelf en in je eigen wapen, jouw licht, je hartkracht. We zullen elkaar vinden en samen deze strijd beëindigen, voorgoed.

Marianne van der Schilden

Na de MeToo-hype

Sociale media

Vorig jaar begon het. Er verschenen verhalen op de sociale media van vrouwen die rondlopen met een trauma dat is veroorzaakt door seksueel geweld en misbruik, door mannen. Eerst vond ik het mooi dat dit leed eindelijk zichtbaar mocht worden. Fijn dat ze openlijk vertellen over wat hen is overkomen in hun leven. In een periode dat ze nog jong en kwetsbaar waren en dat het vertrouwen in zichzelf en in de wereld nog aan het groeien was. Openbaar werden de stille oorlogen die woeden achter de gesloten deuren van brave gezinnen of gerespecteerde instituties. En niet alleen vrouwen zijn levenslang slachtoffer, ook mannen vertelden hun verhaal. Maar de daders zijn eigenlijk altijd mannen. Schokkend, maar ook een opluchting dat het naar buiten komt, open en bloot, niet meer te ontkennen. Een soort maatschappelijk trauma, waar we met ons allen mee te dealen hebben. Na het weten en kennen van de verhalen komt het erkennen van deze verwonding die in onze maatschappij onherroepelijk schade blijft doen. Als een soort karma dat pas verdwijnt als het is opgelost of ingelost.

Excessen

Tot zover kon ik meegaan met de verhalen, hoewel ze ook weer niet echt leuk zijn en na zo’n vijf verhalen ben ik er wel klaar mee en lees ik ze niet meer. Misschien geldt dat voor meer mensen, dat ze snel verzadigd raken van nare verhalen. Dus wat is de zin dan van deze hype die maar bleef duren? Een effect van het blootleggen van dit toch wel erg grote beest dat zich roert in alle geledingen is in ieder geval dat de bescherming die ze genoten door het zwijgen van de slachtoffers massaal wegviel en daders werden geconfronteerd met hun ‘schuld’. Dit is nodig, de maatschappelijke wond is ontstoken en hij moet worden schoongemaakt en ontsmet. Dat begrijp ik en daar sta ik achter. Maar er kwamen ook excessen aan het licht waar ik grote moeite mee heb. Ik raak verstrikt in mijn eigen persoonlijke struggle met het herkennen van echt nieuws en gemanipuleerd nieuws op het moment dat er grote beschuldigingen worden gepubliceerd over satanische rituelen, kinderpornonetwerken, etc. Bij dit soort berichten schiet ik compleet in de weerstand. Ik kan het niet geloven! Nee, ik wil het niet geloven. Ik wil het eigenlijk liever niet weten. Moeilijk soms om open te blijven staan voor dit soort mogelijkheden, ik schaam me dat ik een mens ben als ik dit toelaat. Maar ja, stel nu eens dat het waar is? Wat kan ik er dan mee?

De shift

Wij zitten midden in een grote shift, wij zijn aan het transformeren en de aarde transformeert mee. Ik vind het beeld wel sprekend van een brug van A naar B, waarbij A de oude aarde vertegenwoordigd, met oude omgangsvormen en machtsstructuren en we onderweg zijn naar B, de nieuwe aarde, met een nieuwe energie. Maar vooral met nieuwe normen en waarden en zeker ook nieuwe mogelijkheden. Vrede op aarde is een toestand die ontstaat als ieder individu vreedzaam aanwezig is en dit vraagt waarachtig respect voor de ander en compassie. Dat is de basis van een nieuwe samenleving die uiteindelijk op veel vlakken anders en beter zal gaan functioneren dan de schaapstal waar we nu in vertoeven, ziek zwak en misselijk door de erbarmelijke levensomstandigheden waarin we overleven. Het rijke ontwikkelde westen!

Harmonie

Harmonie tussen mensen heeft te maken met een gezond evenwicht. Dit ontstaat wanneer iedereen leeft vanuit zuivere, humane basiswaarden en normen, zonder oordeel en zonder alle heftige emoties die nu regeren zoals jaloezie, angst, onzekerheid en agressie. Te herleiden naar gebrek aan liefde en aandacht, contact, met als gevolg  eenzaamheid. Voorbij de discriminatie kunnen we blij zijn met het prachtige palet aan eigenschappen en vaardigheden in een groep mensen, de  verschillen koesteren en benutten. Als we deze poort gepasseerd zijn dan kunnen we ook nieuwe mogelijkheden gaan ontvouwen die al in ons besloten liggen. Dat wat de meesters ons hebben laten zien kunnen we allemaal, maar alleen vanuit heelheid. Daar groeien we nu naartoe, we helen onszelf en daarmee het geheel.

Samengaan van het mannelijke en het vrouwelijke

Het grote gevaar van de ‘MeToo’ beweging lijkt toch te zijn dat er grote groepen mensen, mannen, worden beschuldigd, met een mate van generalisatie waar je koud van wordt. Het zijn er inmiddels zoveel dat bijna iedere man wel ergens in aanmerking komt voor het daderschap. Bovendien wordt mannen een soort collectief schuldgevoel opgedrongen. Zij zijn in staat tot slechte daden, zij zijn als ras dus eigenlijk ‘slecht’. En vrouwen zijn daarentegen natuurlijk ‘goed’. Leve de dualiteit! Leve het Aquarius tijdperk, eindelijk krijgt de vrouwelijke energie het voor het zeggen. Maar ja, de waarheid ligt ook hier in het midden. Het gaat om het evenwicht. Om het samengaan van duale polen, het stoppen met oormerken van de helft van de mensheid als inferieur, kwaadaardig en slecht. Mannelijke energie is prachtig en noodzakelijk. We hebben beide nodig, zowel de vrouwelijk kwaliteit van het leven verzorgen en koesteren als de mannelijke kwaliteit van manifesteren en beschermen. Samen is het codewoord.

Vrede op aarde

De stroom van ontboezemingen lijkt wat tot rust gekomen en nu is het tijd voor een andere beweging. Het straffen en vergeven van de schuldigen, het helen van zowel de slachtoffers als de daders. Je eigen verantwoordelijkheid nemen in jouw helingsproces, zodat je eenieder met zachtheid en compassie tegemoet kunt treden. Jouw trauma loslaten zodat het maatschappelijke trauma kan helen. Zodat we weer een stuk dichter bij B zijn gekomen op de brug van de shift. Dan wordt het echt een goede reis!

Marianne van der Schilden

 

Hebben orbs bewustzijn?

Weet jij wat een orb is? Of heb je ze weleens op de foto gekregen? Orbs vormen een fascinerend verschijnsel dat meer lijkt te zijn dan een lichtballetje op de foto. Dat is namelijk hoe ze zich laten zien, als lichte rondjes op een foto. Ten minste meestal als een licht rondje, want sommige orbs zijn zeshoekig of langwerpig. Moeilijk te vangen dit fenomeen, dat je blijft boeien als je er op gaat letten. Het zijn vooralsnog mysterieuze verschijningen op je foto, omdat niemand echt weet wat ze zijn. Orb betekent zoveel als ‘bol’ en daar is het woord van afgeleid. Meestal vertonen ze zich dan ook als een wit licht bolletje op je foto. Als een soort extraatje in beeld. Het komt echter ook voor dat er zoveel orbs op de foto verschijnen dat je het normale beeld nauwelijks kunt zien. Dat gebeurde mij een keer toen we met de Master Class van Itaka een ‘remote viewing’ sessie deden. Ik was ergens buiten een plek aan het uitzoeken en de hele groep ging ‘op afstand’ naar die plek kijken. Ik maakte foto’s van de plek om die aan hen te laten zien na afloop. Maar ik kreeg geen enkele heldere foto, alleen maar een zee van orbs. Opvallend en op dat moment vond ik het lastig!

Ik vroeg me af hoe dit kwam. Misschien door de aandacht, dus de gerichte energie van de master class groep? Want waar laten orbs zich zien? Meestal op foto’s, soms op video’s en soms met het blote oog. En dan vooral op foto’s van speciale bijeenkomsten, bijvoorbeeld bij een healingsessie of een meditatiebijeenkomst. Maar ook veel bij kinderen, blije kinderen op een feestje bijvoorbeeld. Sommige mensen lijken vaak een bepaalde orb bij zicht te hebben, er komt bijvoorbeeld vaak een grote blauwe orb op de foto bij mijn collega Piet. Want ja, orbs komen ook voor in kleuren. Ze bewegen, dus soms ontstaat een lichte streep achter de orb door zijn snelheid. Het fenomeen van de orbs ging pas echt aandacht trekken toen de digitale camera werd ontwikkeld. Deze camera ziet een deel van het lichtspectrum dat wij met het blote oog niet kunnen zien. En net in dat gebied bevinden zich de orbs. Soms staat er zomaar vanzelf opeens een orb op je foto. Maar je kunt ook bewust orbs gaan fotograferen. Dit doe je door er aandacht aan te geven, eigenlijk door erom te vragen. Dit heb ik onlangs nog uitgeprobeerd samen met een vriend. Hij wist niets van het bestaan van orbs, maar was er erg nieuwsgierig naar. Ik liet hem foto’s zien met orbs erop en vroeg hem om mee te gaan naar het bos. Daar hebben we allebei foto’s gemaakt met ieder onze eigen camera en jawel, er verschenen orbs op de foto’s, zowel bij hem als bij mij! Zo’n leuke verassing. Hij had van tevoren de camera gevraagd om orbs vast te leggen. Het lijkt namelijk dat niet iedere camera dit automatisch doet. Wanneer ik zelf een nieuwe camera gebruik komen er in eerste instantie geen orbs op de foto, dit gebeurt pas wanneer ik contact maak met de camera en deze de instructie geef. Orbs ontstaan onder alle omstandigheden, maar het helpt wel wanneer je de flits gebruikt. Het lijkt alsof ze zich voeden met de energie van de flits. Er worden vaak orbs waargenomen bij elektriciteitsmasten, om dezelfde reden, ze komen even ‘opladen’. De feiten rondom het fotograferen van orbs wijzen enerzijds op een onbekende vorm van ‘bewustzijn’ en anderzijds op een puur natuurkundig verschijnsel. Zijn het niet gewoon een soort ontladingen van elektrische spanning? En ja, soms zijn orbs gewoon stofdeeltjes, reflecties van de lens, insecten etc. Maar ja, soms ook niet. Na vele jaren ervaringen met orbs te hebben opgedaan kan ik vanuit mezelf zeggen dat ze me een bepaald gevoel geven. Een gevoel van aanwezige energie. Prettige aanwezige energie. Zelf heb ik de indruk dat ze zich manifesteren in een vorm die we niet direct kunnen verklaren vanuit de huidige natuurkundige kennis. Misschien waren ze er altijd al maar konden we ze niet zien zonder digitale camera’s. en misschien representeren ze iets, een verschijnsel dat ons dichter brengt bij de dimensies ‘achter de sluier’. Zoiets als kleine ‘wormholes’, de mond van een slurfje dat van hier reikt naar daar, en daar is ‘ergens anders’. Vertegenwoordigen orbs bepaalde energieën? Sommige mensen voelen er bijvoorbeeld de zielen van overleden personen in. In dat geval kunnen het natuurlijk ook zielen van levende mensen zijn, of daarmee in verbinding staan. Anderen noemen het geesten, die zien het als zelfstandige entiteiten. In mijn eigen ervaringen met orbs heb ik wel altijd een gevoel van contact wanneer er orbs verschijnen. Alsof ze door een vorm van bewustzijn worden aangestuurd. Hoe is dat voor jou? Voel jij er iets bij? Kun je ze bijvoorbeeld ‘oproepen’? Of ervaar jij ze misschien als reflecties van je eigen energie? Al met al is het mysterie rondom orbs nog even groot en boeiend als het was. Leuk om samen met anderen te onderzoeken en filosoferen over de betekenis van orbs. Jij weet namelijk net zoveel als ieder ander over di onderwerp. En wat jij erbij waarneemt en voelt kan weer een tipje van de sluier oplichten. Veel plezier met de orbs!

Marianne van der Schilden

‘Oorsprong’ van Dan Brown, voedsel voor de ziel

Dan Brown is er weer op superieure wijze in geslaagd om een van de belangrijkste thema’s van de mensheid van vandaag bloot te leggen in al zijn facetten. Het boek draait om de twee vragen ‘waar komen wij vandaan?’ en ‘waar gaan wij naar toe?’. Steeds meer mensen lijken als het ware wakker te worden en zichzelf deze vragen te stellen. En het lijkt belangrijk om hier je eigen antwoord op te formuleren, niet een ingefluisterd dogma, hoe mooi en geloofwaardig ook.

Het is Brown gelukt om er weer een spannend en meeslepend verhaal van te maken, terwijl hij in feite al filosoferend om deze twee vragen heen blijft cirkelen. Mooi is de manier waarop hij de wetenschap als uitgangspunt neemt. Het bewijsbare, aantoonbare, wat voor veel mensen toch een belangrijk houvast biedt. De rol van religie belicht hij tegelijkertijd van twee kanten: [Lees meer…]

November 2017 Energy Update – Lee Harris

Main themes for this month are:

NOVEMBER and December will bring in more ‘birth’ energy and will hold a lot of light. These next 2 months will feel a lot easier for most people – BUT it doesn’t mean they will be fast.
MANIFESTATION is very slow and hard to get going in the world generally right now. We can have a lack of patience and frustration around this – that is part of our human experience on Earth at this time.
We will have periods of this for the next few years. There will be periods of [Lees meer…]

NEW Energy Update: Big Circles, Small Circles, Division and Connection

THE RECENT ENERGIES AND HOW TO DEAL WITH THEM:

Some are still experiencing a U.S. ELECTION ENERGY HANGOVER, characterized as DISORIENTATION, and (more extremely), an internal rise of the effects of Trauma (emotional/psychological reactions). Shock or disbelief at the rise of DIVISION ENERGIES in the world was a theme for many in November. The cracks in society and our current governing structures have become more obvious and more surfaced than we have seen before. This causes internal emotional movement for most.

Some people are getting STUCK in those difficult places inside themselves, others are [Lees meer…]

NEW ENERGY UPDATE: Psychic Awareness and Heart Energy Fusing Fast! (AKA Your Daydreams of Relationships are Powerful Alchemy)


Are you thinking/dreaming of certain people and unsure what to do about it?

Heart and Psychic energy are growing fast right now, so our past and present relationships are changing shape on the etheric planes. The intuitive among you may be noticing the new speed of this. The more our psychic energy develops, the more we can experience and resolve relationships intuitively, without always needing to connect or ‘have that conversation’ in person.

Check out this short Energy Update on how Heart, Psychic and Communication Energies are connected within us, and how these themes are showing up right now in a bigger way.
Lee
x